Nieuws

NIEUWS

BEGRAAFPLAATSEN

 

De stad  laat enkele discriminatoire voorwaarden voor  publieke begraafplaatsen vallen. De Liberale Jongeren wensen een herhaling van de onderdrukking van minderheden te voorkomen. Iedereen zou daarom een eigen begraafplaats moeten kunnen inrichten.


NIEUWE VOORZITTER

 

Jari Vanroy werd verkozen tot nieuwe voorzitter van de Liberale Jongeren Mechelen. Een korte bio van onze nieuwe voorzitter vindt u achter onderstaande knop.


KERKBIJDRAGE

 

De Mechelse kerkbijdrage steeg tussen 2014 en 2016 opnieuw met 60%. De Liberale Jongeren stellen voor kerkfabrieken te ontmantelen en parochies zelf verantwoordelijkheid te laten dragen voor de eigen werking en de herstelling van kerkgebouwen.

NACHTWINKELS

 

De bestaande belasting op nachtwinkels is een pestbelasting.  De Liberale Jongeren Mechelen stellen voor die algemene repressie in te ruilen tegen competitie en remedies van algemeen recht.

 

 

FLYERVERGUNNING

 

Flyervergunning ongrondwettelijk volgens Raad van State. Dergelijke flyervergunning is eveneens ongewenst in vrije samenleving. De Liberale Jongeren Mechelen vragen dan ook de onmiddelijke afschaffing.

 

 

PRIVACY

 

De Liberalen delen 500 kaarsjes uit voor privacy. Ze willen daarmee aandacht vragen voor de gevaren van een controlesamenleving. 

DE NEKKER

 

Het belastingsgeld in De Nekker is verdrievoudigd. Een recreatiedomein met omheining en toegangsgeld kan  beter privaat uitgebaat worden.

TAX LIBERATION

 

Tax Liberation Day valt in België op 6 augustus. Voor de Liberale Jongeren Mechelen mag dat wat vroeger. Ze stellen daarom voor de 7 miljoen euro cultuurbeleid terug te geven aan de Mechelaar.

NIEUWE MAAN

 

Voor de Liberale Jongeren Mechelen kan het niet zijn dat de meerderheidspartijen hun eigen beleid aanprijzen met belastinggeld. Zelfs de meerderheid moet daarvoor beroep doen op hun partijkassen i.p.v. op de stadskassen.

BEGRAAFPLAATSEN

 

Precies één jaar geleden kaartten de Liberale Jongeren Mechelen de discriminatie op de Mechelse begraafplaatsen aan. Nog steeds zijn er slechts nul begraafplaatsen geschikt voor moslims.

LAMOT

 

Lamot kost stadskas nog steeds 800 000 euro. Congrescentra runnen is evenwel geen kerntaak van de overheid. De Liberale Jongeren Mechelen vragen dan ook de verkoop. 


KERKBIJDRAGE

 

De Mechelse kerkbijdrage daalt met 23%.  Om de belastingsbetaler eveneens te bevrijden van de investeringskosten, moeten de kerkfabrieken ontmanteld worden zodat de kerkgebouwen en pastorie en aldus ook hun herstelkosten geprivatiseerd worden. 

 

GEWESTWEGEN

 

De Liberale Jongeren Mechelen vragen de gewestwegen over te hevelen aan de steden en gemeenten. Ze stellen een opt-outregeling voor.

 

INTERNATIONAAL

 

De Liberale Jongeren Mechelen sluiten zich aan bij European Students For Liberty (ESFL). Zo hebben de leden van de Liberale Jongeren Mechelen toegang tot een wereldwijd netwerk van vrijheidsminnende organisaties.

 

PRIVACY

 

Uit recente uitspraken van de burgemeester blijkt dat hij de bezwaren tegen zijn camera’s niet vat. De Liberale Jongeren Mechelen schenken hem daarom een DVD van ‘Das Leben der Anderen’ en wensen hem veel kijkplezier.

 

BEGRAAFPLAATSEN

 

In Mechelen zijn er tienduizend moslims maar zijn er nul begraafplaatsen geschikt voor hen. De Liberale Jongeren Mechelen stellen drie locaties voor.

 

BEGROTING

 

Geen pot vol goud, maar modale Mechelaar financiert prestige-projecten. Daartoe heft de stad nieuwe belastingen en maakte ze bijkomende schulden. De Liberale Jongeren stellen drie alternatieve besparingsvoorstellen voor.

 

BELASTING OP VOETBAL

 

Voor de Liberale Jongeren Mechelen is een verhaalbelasting de minst slechte belasting. Evenwel rijzen toch drie kritische vragen bij de voorgestelde belasting van één euro per voetbalticket.

 

ONAFHANKELIJKHEID

 

De Mechelse afdeling van Jong VLD gaat een onafhankelijke koers varen. De Liberale Jongeren staan voor een kleine overheid, met lage belastingen, met respect voor de privacy van haar burgers, en zonder betutteling. 

 

ZWEMSHORTEN

 

Jong VLD Mechelen vraagt het verbod op zwemshorts in beide zwembaden op te heffen. Ze menen dat het verbod discriminerend is. Voor een openbaar zwembad is dat onaanvaardbaar.

 

GAS BOETES

 

In 2011 werden er 2.158 GAS-dossiers gestart en 1.646 GAS-boetes betaald. Dat zijn al meer dan dubbel zoveel dossiers als in 2007. Jong VLD Mechelen stelt voor de regels aan te passen. Slachtofferloze overtredingen dienen niet langer bestraft te worden. 

 

KERKBIJDRAGE

 

De jonge liberalen bieden toekomstig schepen Schroons  een telraam en leesbril aan. De toekomstige schepen van financiën blijkt immers eenvoudige wiskundige regels niet te vatten en het voorstel van Jong VLD Mechelen niet goed te kunnen lezen.

 

KERKBIJDRAGE

 

De Mechelse Kerkbijdrage is met vierduizend procent gestegen. Jong VLD Mechelen vraagt scheiding Kerk en staat door te voeren. De Mechelse kerken zullen dan een lust in plaats van een last worden voor onze stad.

 

BELASTINGEN

 

De Liberale Jongeren stellen een economisch en sociaal toekomstpact voor. Daarin stellen ze voor een einde te maken aan de hoge belastingsdruk en ondoelmatig sociaal beleid.

 

SOCIAAL WONEN

 

Jong VLD Mechelen betreurt de stropopredenering van de Mechelse socialisten.

 

SOCIAAL WONEN

 

Sociale woonwijken splitsen de samenleving op en bemoeilijken de maatschappelijke integratie. Zo organiseerde de overheid zo ongewild een vorm van sociale segregatie. Jong VLD stelt voor om woningen in de sociale woonwijken te verkopen zodra ze vrij komen.