Kerkbijdrage

MECHELSE KERKBIJDRAGE STIJGT

OPNIEUW MET 60%

Liberale Jongeren pleiten voor ontmanteling kerkfabrieken

De Mechelse kerkbijdrage steeg tussen 2014 en 2016 opnieuw met 60%. Volgens de Liberale Jongeren is de tijd rijp om de kerkfabrieken te ontmantelen en parochies zelf verantwoordelijkheid te laten dragen voor de eigen werking en de herstelling van kerkgebouwen.


De stad Mechelen wordt door de Vlaamse overheid verplicht de tekorten op de begroting van de kerkfabrieken aan te vullen en bij te dragen tot grove herstellingen van de kerkgebouwen. De bepalingen dateren uit de tijd van Napoleon. Ze waren bedoeld als een 100 jaar durende compensatie voor de nationalisatie van kerken tijdens de franse revolutie. Na meer dan 200 jaar betaalt de belastingbetaler nog steeds voor de tekorten en herstellingen.

“In 2010 brachten we de spectaculaire stijging in de kerkbijdrage voor het eerst in de pers. Daarna is de bijdrage beginnen zakken. Tussen 2010 en 2014 halveerde de kerkbijdrage. In de laatste twee jaar groeide de bijdrage opnieuw met 60%. Dat komt voornamelijk door een stijging in de investeringen”, licht Jitte Akkermans, voorzitter van de Liberale Jongeren Mechelen toe. “We stellen voor de kerkfabrieken te ontmantelen. Parochies kunnen na zo’n ontmanteling volledig vrij, maar zelffinancierend, voor hun eredienst en Kerk zorgen.


“De Liberale Jongeren Mechelen vragen aan de Vlaamse meerderheid een decreet goed te keuren dat de verplichte gemeentelijke kerkbijdrage afschaft, overgangsmaatregelen bevat en onze kerken een tweede leven gunt wanneer de huidige gebruikers de kosten niet langer kunnen dragen”, besluit Jari Vanroy, ondervoorzitter van de Liberale Jongeren Mechelen. “Met dit voorstel zal men kerkgebouwen niet langer met belastinggeld laten leegstaan. De Mechelse kerken zullen dan een lust in plaats van een last worden voor onze stad.”

 

 

LEES MEER OVER DE KERKBIJDRAGE

KERKBIJDRAGE

 

Kerkbijdrage daalt met 23% Liberale Jongeren Mechelen stellen externe audit voor om de resterende bijdrage verder te reduceren.

KERKBIJDRAGE

 

Jong VLD Mechelen biedt Schroons telraam en leesbril aan. Ze reageren daarmee op zijn resem excuses voor het status-quo.


KERKBIJDRAGE

 

De Kerkbijdrage steeg met vierduizend procent. Jong VLD Mechelen vraagt scheiding Kerk en staat door te voeren.