Nachtwinkels

SCHAF PESTBELASTING OP NACHTWINKELS AF

Ruil represie in tegen competitie en remedies van algemeen recht

Mechelse nachtwinkels betalen jaarlijks 1 500 euro extra belasting en kunnen dit bedrag onder bepaalde voorwaarden terugbetaald krijgen in de vorm van een toelage. Volgens de Liberale Jongeren Mechelen is dit een pestbelasting die de liquiditeit van de handelszaken beperkt en de administratieve last van ondernemer en ambtenaren vergroot. Het minder aantrekkelijke ondernemingsklimaat in de sector beperkt investeringen, verhoogt de prijzen en verlaagt de kwaliteit. De Liberale Jongeren vragen de fiscale en administratieve repressie onmiddellijk te stoppen. Het algemeen recht bevat voldoende remedies om overtreders aan te pakken. Steden zoals Kortrijk, Brugge en Hasselt tonen aan dat men ook zonder deze belasting verder kan.


De Mechelse nachtwinkels betalen elk een jaarlijks weerkerende bijkomende belasting van 1.500 euro. Nachtwinkels worden daarbij afgedaan als overlastbezorgers. Sinds 2010 kan de uitbater de jaarlijkse belasting proberen terug te krijgen door een toelage aan te vragen. De Liberale Jongeren Mechelen bezochten zeven verschillende nachtwinkels om het effect van dit beleid in de praktijk na te gaan.


"Doordat de uitbaters eerst de belasting moeten betalen en pas later kunnen terugkrijgen, hebben ze minder liquiditeiten om hun zaak mee te voeren. In 2014 vroegen twee nachtwinkels dan ook een afbetalingsplan aan", vertelt Jitte Akkermans, voorzitter van de Liberale Jongeren Mechelen. "Als de gemeente de belasting in de vorm van een toelage terugbetaalt, dan brengt de belasting niks op, maar creëert ze zowel bij de gemeente als bij deze ondernemers een administratieve last. Daarom is het een pestbelasting."


"De administratieve last en liquiditeitsafname treffen zowel de bonafide als malafide uitbaters. Dat lijkt ons niet juist. Een uitbater of klant die nachtlawaai zou maken of andere normen zou overtreden, kan perfect volgens het algemeen recht aangepakt worden. Dat is de wijze waarop we ook omgaan met andere ondernemingen, zoals cafés. Fiscale en administratieve repressie horen niet thuis in een vrije samenleving", gaat Jitte verder. "We zien dat steden zoals Kortrijk, Brugge en Hasselt het zonder dit soort belasting ook redden. Waarom kan dit dan ook niet in Mechelen?"


"De jaarlijkse belasting en administratieve kosten tasten ook de rendabiliteit aan. Daardoor wordt het minder aantrekkelijk om te investeren in een nachtwinkel of er één te openen. Concurrentie zal nochtans de toegankelijkheid verbeteren, de kwaliteit verhogen en de prijs verlagen. Concurrentie verhoogt aldus de welvaart voor de consument. Het beleid van de stad houdt prijzen hoog, verlaagt de kwaliteit en is dus contraproductief", stelt Jari Vanroy, ondervoorzitter van de Liberale Jongeren. "Tot slot treft de belasting ook diegene die het minste werkkapitaal of rendement heeft het hardst. Het ontneemt mensen een kans hun brood te verdienen en er op vooruit te gaan."


De Liberale Jongeren Mechelen vragen dan ook de fiscale en administratieve repressie in te ruilen voor competitie en de beperkingen van algemeen recht. Dat geeft ruimte om te ondernemen, meer startkansen, lagere prijzen en hogere kwaliteit.LEES MEER OVER VEILIGHEID

PRIVACY


De burgemeester blijkt de bezwaren tegen zijn camera’s niet te vatten. De Liberale Jongeren Mechelen schenken hem daarom een DVD van ‘Das Leben der Anderen’.

PRIVACY


De Liberalen delen 500 kaarsjes uit voor privacy. Ze willen daarmee aandacht vragen voor de gevaren van een controlesamenleving.GAS BOETES


In 2011 werden er 2.158 GAS-dossiers gestart en 1.646 GAS-boetes betaald. Dat zijn al meer dan dubbel zoveel dossiers als in 2007. Slachtofferloze overtredingen dienen niet langer bestraft te worden.