Begraafplaatsen

ÉÉN JAAR LATER - NOG STEEDS NUL BEGRAAFPLAATSEN

Beloftebreuk schepen verontrust Liberale Jongeren Mechelen

Precies één jaar geleden kaartten de Liberale Jongeren Mechelen de discriminatie op de Mechelse begraafplaatsen aan (bron) en vroegen ze het stadsbestuur haar plannen hierover meteen te concretiseren. In de krant beloofde het stadsbestuur duidelijkheid tegen het najaar. Deze termijn verstreek, maar de belofte werd niet ingevuld. De Liberale Jongeren Mechelen vragen nù een concrete oplossing te geven i.p.v. het dossier in werkgroepen te doen verdwijnen. Aan Vlaanderen vragen ze tevens een liberalisering van de begraafplaatsen.


Op 13 mei van vorig jaar communiceerden de Liberale Jongeren Mechelen over dit thema, dat reeds in 2007 op de agenda van het stadsbestuur geplaatst was. Ze stelden drie locaties voor waar aangepaste begraafplaatsen konden worden voorzien. Zo zou elke Mechelaar zijn doden in Mechelen kunnen begraven. De bevoegde schepen erkende het probleem en gaf aan tegen het najaar met concrete plannen uit te pakken. Er zouden wellicht extra plaatsen voorzien worden op het stedelijke kerkhof. Nu blijkt dat dit een loze belofte was.


"We vrezen dat men het dossier op de Griekse kalender tracht te zetten. Dat is onaanvaardbaar", zegt voorzitter Jitte Akkermans. "De huidige stedelijke regelgeving legt irrelevante voorwaarden op, zoals het verplicht plaatsen van een grafmonument waar er evengoed gras zou kunnen staan. Ook de opstelling is ongeschikt voor redelijke wensen, zoals dat het graf in een bepaalde richting ligt. Daardoor zijn minderheden, zoals moslims, verplicht hun doden elders te begraven. Dit is onaanvaardbaar en moet nù opgelost worden."


"De stad legt hier voorwaarden op die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het gelijk gebruik van de publieke dienst door allen. Deze niet noodzakelijke voorwaarden zijn discriminatoire regels, dewelke onmiddellijk aangepast moeten worden", stelt ondervoorzitter Jari Vanroy. "Als in Antwerpen al 20 jaar minderheden hun doden kunnen begraven, moet dit op korte termijn ook in Mechelen mogelijk zijn."

"De schepen stelt dat hij geen apartheid wenst. Dat is nu net wat - ongewild - wordt bereikt. Immers, door niet noodzakelijke voorwaarden op te leggen, ontzegt men minderheden toegang tot overheidsdiensten. Wij vragen dat minderheden een gelijke toegang krijgen tot de publieke begraafplaatsen. Momenteel worden moslims bijvoorbeeld nog steeds uitgesloten door regeltjes die louter gebaseerd zijn op de christelijke traditie", meent Jari.


"Daarnaast stellen we voor de Vlaamse regels aan te passen. Liberaliseer begraafplaatsen zodat minderheden zelf aan de slag kunnen en niet afhankelijk zijn van politieke goedkeuring", geeft Jitte aan. "Publieke eigendom wordt beheerst door de meerderheid, private eigendom geeft elk de kans te bepalen wat hij met zijn deel van de middelen doet. Als we tevens toelaten dat elke mens dan zijn eigendom vrij aanwendt zolang die anderen niet schaadt, geven we elk persoon echt autonomie. Eigendomsrecht en het vrij gebruik ervan emanciperen minderheden, extra regels en publiek bezit onderwerpen hen."

 

 

LEES MEER OVER GELIJKHEID VOOR DE WET

BEGRAAFPLAATSEN

 

In Mechelen zijn er tienduizend moslims maar zijn er nul begraafplaatsen geschikt voor hen. We stellen drie locaties voor.

ZWEMSHORTEN

 

Jong VLD Mechelen vraagt het verbod op zwemshorts in beide zwembaden op te heffen. Ze menen dat het verbod discriminerend is. 


KERKBIJDRAGE

 

De Kerkbijdrage steeg met vierduizend procent. Jong VLD Mechelen vraagt scheiding Kerk en staat door te voeren.