Begraafplaatsen (3)

VOORKOM DISCRIMINATIE OP BEGRAAFPLAATSEN

Emancipeer alle minderheden door privaat intiatief toe te laten

De stad Mechelen maakte bekend dat moslims vanaf heden overeenkomstig hun riten begraven kunnen worden op de Mechelse stedelijke begraafplaats. Twee decennia na Antwerpen laat nu ook Mechelen daarmee enkele discriminatoire voorwaarden voor het gebruik van haar publieke begraafplaatsen vallen. De Liberale Jongeren Mechelen wensen een herhaling van de onderdrukking van minderheden te voorkomen. Iedereen zou daarom een eigen begraafplaats moeten kunnen inrichten.


“De overheid monopoliseerde onder de Oostenrijkse verlichte despoot Josef II de begraafplaatsen. Door dat monopolie kan men zich in België enkel laten begraven volgens de voorwaarden die de politieke beheerders stellen”, vertelt Jitte Akkermans, woordvoerder van de Liberale Jongeren Mechelen. “Dat monopolie geeft politici onnodig veel macht.”


“Die macht werd de laatste decennia misbruikt om lokale christelijke praktijken op te leggen aan religieuze minderheden. De voorwaarden die de overheid stelde om de doden hier te mogen begraven waren immers niet absoluut noodzakelijk voor een gelijk gebruik door allen en aldus discriminatoir. Doordat de overheid een lokaal monopolie had, waren religieuze minderheden dan ook genoodzaakt hun begrafenissen in het buitenland te houden.”, gaat Jitte verder.


“Zo werd de moslimminderheid de deur gewezen op de Mechelse begraafplaats door bijvoorbeeld te vereisen dat een grafsteen over het lichaam werd gelegd. Deze en andere discriminatoire voorwaarden voor het gebruik van begraafplaatsen worden nu eindelijk opgeheven”, vervolgt Jari Vanroy, voorzitter bij de Liberale Jongeren. “Aan het kernprobleem wordt evenwel nog niet verholpen. De politieke meerderheid blijft namelijk de bevoegdheid behouden om haar voorwaarden op te dringen aan minderheden.”


“Om een herhaling van dit machtsmisbruik te voorkomen, stellen we voor de wetgeving aan te passen. Het publieke bezit ontneemt minderheidsgroepen de kans zelf initiatief te nemen. Nu moeten ze immers wachten tot de gemeente mee wil”, zegt Jitte. “Iedereen zou een eigen begraafplaats moeten kunnen inrichten, zolang het op een wijze gebeurt die anderen niet schaadt. Zo kan men de volksgezondheid voldoende waarborgen.”


“We zijn verheugd dat moslims niet langer geweerd worden van de Mechelse begraafplaats door discriminatoire voorwaarden. Dit is echter slechts een ad-hocoplossing. Om een verdrukking van minderheden in de toekomst te voorkomen, dient de wetgeving privaat bezit en beheer van begraafplaatsen toe te laten”, besluiten Jitte en Jari. 

 

LEES MEER OVER GELIJKHEID VOOR DE WET

BEGRAAFPLAATSEN

 

In Mechelen zijn er tienduizend moslims maar zijn er nul begraafplaatsen geschikt voor hen. We stellen drie locaties voor.

ZWEMSHORTEN

 

Jong VLD Mechelen vraagt het verbod op zwemshorts in beide zwembaden op te heffen. Ze menen dat het verbod discriminerend is. 


KERKBIJDRAGE

 

De Kerkbijdrage steeg met vierduizend procent. Jong VLD Mechelen vraagt scheiding Kerk en staat door te voeren.