Begraafplaats

10.000 MOSLIMS, NUL BEGRAAFPLAATSEN

Liberale Jongeren stellen drie locaties voor

Sinds 1993 biedt de stad Antwerpen moslimbegraafplaatsen aan. In 2012 nam de coalitie dit idee over in het Mechelse bestuursakkoord. Na 20 jaar wachten moet het voor ons wat sneller vooruitgaan. De Liberale Jongeren vragen de plannen nú te concretiseren. De jongeren steken hun schop in de grond op drie locaties en nodigen iedereen uit mee te zoeken naar geschikte locaties.


Publiek beheer


In Vlaanderen schrijft de wet voor waar en hoe men begraven kan worden. Deze regels ontspruiten uit het Keizerlijk decreet van de Oostenrijkse verlichte despoot Josef II (1784). De overheid monopoliseerde toen de begraafplaatsen. Daardoor kunnen de 10 000 moslims in Mechelen enkel begraven worden volgens de eigen riten wanneer de politiek daarmee instemt. De Liberale Jongeren Mechelen eisen dat er een einde komt aan de huidige discriminatie. Een publieke dienst zou geen andere voorwaarden mogen opleggen dan absoluut noodzakelijk voor gelijke toegang tot die dienst.


Stop discriminatie nú


"In 2007 bracht de Mechelse CD&V dit punt al op de agenda", zegt Jorrick Van der Heyden, woordvoerder van de Liberale Jongeren. "De toenmalige coalitie schermde met een grondschaarste. Als er schaarste is, moet die gelijk gedragen worden door alle Mechelaars, moslim of niet. Zelfs als er maar zeven percelen op het kerkhof beschikbaar zijn, gebiedt de proportionele deelname dat één ervan ingericht wordt voor moslims."


Drie voorstellen voor uitbreiding


"Als de begraafplaatsen verzadigd zijn, dient men geen maximale ligtijd op te leggen maar extra begraafplaatsen in te richten of de kostprijs per tijdseenheid te verhogen. Voor dat eerste kan men het ruimtelijk uitvoeringsplan aanpassen", gaat Jorrick Van der Heyden verder. "Om de discussie op gang te trekken, gooien wij alvast drie locaties in het debat: de weiden aan het Vrijbroekpark, de weiden grenzend aan de stedelijke begraafplaats en een deel van de gigantische Arsenaalsite. We stellen voor dat elke politicus die een locatie afschiet, het lef toont er een andere voor te stellen."


Beëindig publiek beheer


"Wij stellen ook voor het decreet aan te passen. Het publieke bezit ontneemt minderheidsgroepen de kans zelf initiatief te nemen. Nu moeten ze wachten tot de gemeente mee wil", vervolgt Jitte Akkermans, voorzitter van de Liberale Jongeren. "Iedereen zou een eigen begraafplaats moeten kunnen inrichten, zolang het op een wijze gebeurt die anderen niet schaadt. Zo kan men de volksgezondheid voldoende waarborgen."


"Op korte termijn moet de stad het reglement aanpassen zodat moslims ook na hun overlijden een plaats krijgen in de Mechelse gemeenschap. Om een verdrukking van minderheden te voorkomen, dient de Vlaamse regelgeving privaat beheer toe te laten", besluiten Jitte en Jorrick.

LEES MEER OVER GELIJKHEID VOOR DE WET

BEGRAAFPLAATSEN


Eén jaar later: Nog steeds zijn er slechts nul begraafplaatsen geschikt voor moslims.

ZWEMSHORTEN


Jong VLD Mechelen vraagt het verbod op zwemshorts in beide zwembaden op te heffen. Ze menen dat het verbod discriminerend is.


KERKBIJDRAGE


De Kerkbijdrage steeg met vierduizend procent. Jong VLD Mechelen vraagt scheiding Kerk en staat door te voeren.