Begroting

LIBERALE JONGEREN MECHELEN PLANTEN REGENBOOG OP GROTE MARKT

Geen pot vol goed, maar modale Mechelaar betaalt prestigeprojecten

De Liberale Jongeren planten een symbolische regenboog op de Grote Markt. Wie dacht dat de Mechelaar niets zou merken van de megalomane ambities van de huidige coalitie, komt bedrogen uit. Niet een pot vol goud op het einde van de regenboog, maar de Mechelaar zal deze projecten financieren. De stad Mechelen zal de belastingen met een miljoen euro verhogen en de schuldlast quasi verdubbelen. De voetbalclub, werkgever en bioscoop van de modale Mechelaar zullen minder geld hebben, de projecten van de politieke elite meer. De Liberale Jongeren stellen voor de extra belastingen te schrappen en hebben als alternatief drie besparingsvoorstellen.

“Het stadsbestuur geeft de indruk dat we deze begroting niet gaan voelen. Dat elke belastingbijdrage relatief klein is, mag ons niet misleiden. Feit blijft dat deze coalitie de belastingen in totaal met een miljoen euro verhoogt”, vertelt Jitte Akkermans, voorzitter van de Liberale Jongeren Mechelen. “Daarnaast plant men de historisch hoge schuldlast met nog eens 80% te laten stijgen. Dat is een belasting op de volgende generatie. Men neemt nu wel verantwoordelijkheid voor de uitgaven, maar niet voor de belastingen die daarvoor nodig zijn. Die schuift men door naar het volgende stadsbestuur.”

 

“Het stadsbestuur geeft de indruk dat we deze begroting niet gaan voelen. Dat elke belastingbijdrage relatief klein is, mag ons niet misleiden. Feit blijft dat deze coalitie de belastingen in totaal met een miljoen euro verhoogt”, vertelt Jitte Akkermans, voorzitter van de Liberale Jongeren Mechelen. “Daarnaast plant men de historisch hoge schuldlast met nog eens 80% te laten stijgen. Dat is een belasting op de volgende generatie. Men neemt nu wel verantwoordelijkheid voor de uitgaven, maar niet voor de belastingen die daarvoor nodig zijn. Die schuift men door naar het volgende stadsbestuur.”

 

“De nieuwe belastingen nemen geld weg bij uw voetbalclub, uw bioscoop en uw hotel. Zij zullen minder in hun diensten, klanten, tewerkstelling en lokalen kunnen investeren. Zíj hebben evenmin een pot vol goud”, licht Jorrick Van der Heyden, woordvoerder van de Liberale Jongeren, toe. “Niet de clubvoorzitter, de hotelier en de bioscoopuitbater, maar de politici zullen nu dit miljoen uitgeven. Zo eindigen we met meer publiek en minder privaat initiatief.”

 

“Men geeft steeds meer uit aan prestigeprojecten en vraagt dat de gewone Mechelaars daar voor bijspringt. Zo gaat er bijna drie miljoen euro van de stadskas naar festivals en tentoonstellingen van MMMechelen. Dat organiseerde o.a. het elitaire Newtopia-project”, gaat Jorrick verder. “Ook de napoleontische bouwplannen zullen door de Mechelaar betaald worden. Zo wil de stad alweer een nieuwe bibliotheek bouwen, wat ongeveer 18 miljoen euro zal kosten. Om dergelijke wilde ideeën te financieren, zal de leninglast van 14,5 naar 26 miljoen euro stijgen. Het probleem is dus niet dat de stad Mechelen te weinig inkomsten heeft, maar dat ze te veel uitgeeft.”

 

“De belasting op evenementen wordt verantwoord op basis van de extra kosten die de overheid zou hebben. Waarom men dan bioscoopbezoekers laat betalen, blijft voor ons een raadsel”, zegt Jitte. “Voor de belasting op sportevenementen verwijst het bestuur naar de kosten van het politionele optreden. Maar deze variabele kost kan geen vaste belasting per ticket verantwoorden. Het blijft een willekeurige belasting, die ontoelaatbaar en aanvechtbaar is.”

 

“Wij hebben drie besparingsvoorstellen. Ten eerste kan men de werkingsmiddelen voor MMMechelen schrappen en de organisatie overlaten aan vrijwilligers. De vaste werkingsmiddelen van die vzw alleen al bedragen jaarlijks 150 000 euro. Een tweede besparingsvoorstel is dat men de leninglast minder spectaculair laat stijgen door minder prestigeprojecten te starten. Een derde mogelijkheid is dat men de leninglast drukt door oude prestigeprojecten zoals de Nekkerhal of het Congrescentrum Lamot aan private investeerders over te laten.”

 

“Geef privaat initiatief ademruimte i.p.v. het te belasten”, besluiten Jitte en Jorrick.