De Nekker

BELASTINGSGELD IN DE NEKKER VERDRIEVOUDIGD

Recretatiedomein met omheining en toegangsgeld kan privaat

Tussen 2002 en 2012 verdrievoudigde de publieke financiering in het Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker. Dat betekent dat men intussen een verlies van meer dan 2 miljoen euro op de belastingbetaler afschuift. Een recreatiepark kan perfect privaat gerund worden als het een omheining en toegangsgeld heeft. Private spelers hebben er bovendien alle baat bij om hun park niet verlieslatend te runnen. De Liberale Jongeren Mechelen stellen dan ook de verkoop van De Nekker voor.


De kosten van De Nekker stegen tussen 2002 en 2012 van €1,7 miljoen naar €3,5 miljoen. Zo verdubbelde de personeelskost en stegen de veiligheidskosten van 0 naar 126 000 euro. De private opbrengsten, zoals inkomstgelden, sport en cafetaria, volgden deze trend echter niet en stegen maar met 17%. Men dekte het gat door de toelage van de provincie te verdrievoudigen. Dat betekent dat De Nekker een verlies op haar werking van intussen 2 miljoen euro doorschuift naar de belastingbetaler. Daardoor dekt de gebruikersbijdrage nog amper 40% waar dat in 2002 nog 64% was.


"Wie met eigen geld onderneemt, zal de kosten beter onder controle houden. Een overheidsspeler zoals De Nekker, kan deze gewoon doorschuiven naar de belastingbetaler", vertelt Jari Vanroy, ondervoorzitter van de Liberale Jongeren Mechelen. "Als het recreatiedomein meer kost dan het via vrijwillige bijdragen kan opleveren, dan vernietigt het welvaart. De burger zou beter af zijn als hij zijn geld vrij kan besteden. Hij kan dan zelf bepalen of de aangeboden recreatie zijn geld al dan niet verdient."


"Een publieke financiering is niet nodig. De toegangspoorten maken het mogelijk gebruikers te laten betalen voor hun individuele gebruik. Als iemand niet bereid is te betalen voor wat het park kost, zou hij zijn geld anders moeten kunnen besteden", gaat Jitte Akkermans, voorzitter van de Liberale Jongeren Mechelen verder. "In de markt gaat iemand die welvaart vernietigt failliet en krijgt een andere ondernemer de kans om beter te proberen. Breng dit recreatiedomein op de markt. Laat ondernemers uitpluizen wat de beste bestemming is, met eigen centen en op eigen risico."


"Recreatie wordt ook aangeboden door cafés, fitnesscentra, pretparken en cinema's. Als sommige spelers hun verliezen op de belastingbetaler kunnen afschuiven, hebben ze een oneerlijk voordeel", gaat Jitte verder. "Politici moeten hun eigen voorkeur niet opdringen aan de rest van de bevolking. Laat de burger zelf kiezen aan wat hij zijn inkomen besteedt."


"Private parken kunnen hun eigen dynamiek kennen. Net zoals bij cafés, restaurants en hotels kunnen we verwachten dat er een diversiteit aan private parken zal bestaan. Maar net zoals bij deze ondernemingen moeten de opofferingen die men van de klant vraagt wel kleiner zijn dan de meerwaarde die men biedt", schetst Jari.


De verdubbeling van o.a. de personeelskosten in het recreatiedomein De Nekker zijn niet in verhouding tot de trend in de inkomsten. In plaats van het tekort te blijven opvullen met publieke werkingstoelagen kan men zich beter richten op een verkoop. Op die wijze verzekeren we dat het domein een mooie nieuwe toekomst tegemoet gaat, waarin ze een lust i.p.v. een last is voor de burger.LEES MEER OVER PRIVATISERING

LAMOT


Lamot kost stadskas nog steeds 800 000 euro. Congrescentra runnen is evenwel geen kerntaak van de overheid. De Liberale Jongeren Mechelen vragen dan ook de verkoop.


BEGRAAFPLAATSEN


Eén jaar later: Nog steeds zijn er slechts nul begraafplaatsen geschikt voor moslims. De Liberale Jongeren Mechelen vragen liberalisering van de begraafplaatsen.BEGROTING


Geen pot vol goud, maar modale Mechelaar financiert prestige-projecten. Daartoe heft de stad nieuwe belastingen en maakte ze bijkomende schulden. De Liberalen stellen drie alternatieve besparingsvoorstellen voor.