Flyeren

FLYERVERGUNNING ONGRONDWETTIG VOLGENS RAAD VAN STATE

Mechelse flyervergunning ongewenst in vrije samenleving

De Mechelse flyervergunning is volgens de Liberale Jongeren Mechelen een ongeoorloofde beperking op de vrijheid van meningsuiting. Zo’n vergunningsplicht is niet noodzakelijk en ongewenst in een democratische samenleving. Ze belemmert de vrije meningsuiting, fnuikt het spontane initiatief, creëert een bureaucratische rompslomp en is kenmerkend voor een controlesamenleving. De liberalen verwijzen naar een arrest van de Raad van State en stellen voor de vergunningsplicht voor flyeren op te heffen. Een stad als Kortrijk toont aan dat dit kan.


Artikel 128 van de Mechelse algemene bestuurlijke politieverordening verbiedt drukwerk en geschriften in de openbare ruimte uit te delen zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester. Dit op straffe van een GAS-boete. De Raad van State stelde evenwel in zijn arrest van 18 mei 1999 dat een meldings- of vergunningsplicht in het politiereglement van de stad Antwerpen een preventieve maatregel uitmaakt en aldus onverenigbaar was met artikel 19 (vrijheid van meningsuiting) en artikel 25 (verbod op censuur) van de Grondwet.


“De vrijheid van meningsuiting verdraagt geen preventieve controle. Onze grondwetgever wilde het risico op censuur mijden. Hij koos dan ook voor het model waarbij de burgers zonder voorafgaande toestemming mogen communiceren. Als ze daarbij een misdrijf plegen, kunnen ze nadien vervolgd worden. Het vermelden van de verantwoordelijke uitgever volstaat daartoe”, vertelt Jitte Akkermans, voorzitter van de Liberale Jongeren Mechelen. “Dit is een keuze om te leven met de risico’s van de vrijheid eerder dan de gevaren van een controlesamenleving.”


“Flyeren op de openbare weg is één van de kanalen waarmee men rechtstreeks contact kan maken met de burger. Wij gebruiken het bijvoorbeeld om pamfletten te verspreiden of activiteiten aan te kondigen. Flyeren is een gezond deel van het openbaar politiek leven, net zoals de vrije pers en het internet”, gaat Jitte verder. “In een vrije samenleving vindt dat flyeren dan ook plaats zonder vergunning. Een stad als Kortrijk, waar Vincent Van Quickenborne burgemeester is, toont aan dat dit kan.”


“In Mechelen moet men de vergunning meerdere dagen op voorhand aanvragen bij de stadsdienst. In de aanvraag dient men te vermelden waar men wil flyeren, voor welk doel en met hoeveel personen. De vergunning aanvragen, ophalen in de autoluwe binnenstad en wachten tot de vergunning daar geprepareerd is, neemt snel een uur in beslag. Het ophalen kan overigens enkel tijdens de openingsuren gebeuren. Een spontane actie of inspelen op wat gisteren gebeurde, wordt bijgevolg onmogelijk”, stelt Jari Vanroy, ondervoorzitter van de Liberale Jongeren. “De vergunningsplicht verspilt de tijd van vergunningsplichtige en ambtenaar en fnuikt spontaan initiatief.”


De Liberale Jongeren zien in een vrije samenleving geen plaats voor een vergunningsplicht om te flyeren. Ze leven liever met de risico’s van een vrije samenleving dan met de gevaren van een controlesamenleving.LEES MEER OVER VRIJE SAMENLEVING

NIEUWE MAAN


De meerderheid prijst zijn eigen beleid aan met belastingsgeld. Zelfs de meerderheid moet volgens LJM daarvoor beroep doen op hun partijkassen i.p.v. op de stadskassen.

.

PRIVACY


De Liberalen delen 500 kaarsjes uit voor privacy. Ze willen daarmee aandacht vragen voor de gevaren van een controlesamenleving.TAX LIBERATION


Tax Liberation Day valt in België op 6 augustus. Voor de Liberale Jongeren Mechelen mag dat wat vroeger.  Ze stellen daarom voor de 7 miljoen euro cultuurbeleid terug te geven aan de Mechelaar.