Gewestwegen

17 GEWESTWEGEN NAAR STAD MECHELEN

Haal Mechelse wegen uit Vlaamse kluwen

Op het Mechelse grondgebied worden 17 wegen, de R16 en de E19 structureel onderhouden door het Vlaamse Gewest. Sinds 2011 klagen de lokale schepenen dat de gewestwegen in slechte staat zijn. De gemeenten hebben een beter zicht op de lokale wegen en staan dichter bij de inwoners van deze straten. Daarom vragen de Liberale Jongeren Mechelen deze 17 wegen over te hevelen aan de steden en gemeenten. Ze stellen een opt-outregeling voor.


Putten en corruptie
"Sinds 2011 klagen de Mechelse schepenen over de erbarmelijke staat en onveiligheid van de gewestwegen in Mechelen, zoals de Schuttersvest, Colomalaan, Postzegellaan, Liersesteenweg, Nekkerspoelstraat en Jubellaan. Het Vlaamse Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) laat deze wegen verkommeren", vertelt Jorrick Van der Heyden, woordvoerder van de Liberale Jongeren Mechelen. "Daarnaast wordt het Agentschap geteisterd door corruptie. In 2009 werd dit ruim besproken in de zaak Caestecker."


Democratische controle


"Het agentschap levert deze slechte prestaties omdat haar afhankelijkheid van degene aan wie ze een dienst levert te klein is. We kunnen de afhankelijkheid vergroten door de afstand tussen burger en bestuur te verkleinen. De kans is onbestaande dat een Vlaams minister in een provinciale kieskring wordt weggestemd wegens slecht onderhoud van de Mechelse wegen", gaat Jitte Akkermans, voorzitter van de Liberale Jongeren Mechelen, verder. "De politieke verantwoordelijkheid op lokaal niveau is veel hoger. Wie het Plaisanceplein verknoeide, mocht het tijdens de verkiezingen uitleggen. De gemeente heeft tevens een beter zicht dan het Agentschap op de staat van de wegen en op de noden op haar grondgebied. Ze doet meestal reeds het groen- en netheidsonderhoud van deze gewestwegen."


Opt-out


"Geef gemeenten een kans het zelf te doen. Sta hen een opt-out toe. Dat is de mogelijkheid om zelf met het budget aan de slag te gaan", stelt Jitte Akkermans voor. "Aangrenzende gemeenten kunnen dan nog steeds samenwerken om de werken te coördineren. Schaalvoordelen kan men benutten door het onderhoud uit te besteden aan private aannemers die zelfs in heel Europa actief kunnen zijn."


Financieel neutraal


"Natuurlijk kan het niet de bedoeling zijn dat de Mechelaar dan nog moet meebetalen voor het onderhoud van de Gewestwegen in andere steden en gemeenten. Daarom stellen we voor dat Vlaanderen ook een korting toekent aan de inwoners van gemeenten die kiezen het beheer zelf te doen. Zo blijft deze operatie neutraal voor de belastingsbetaler", meent Jorrick Van der Heyden. "Zo kunnen steden en gemeenten ook volledig gebruik maken van hun fiscale autonomie."


"Het gewest verwaarloost onze Mechelse wegen. Een opt-out aanbieden aan de steden geeft hen de kans beter te doen", concluderen Jitte Akkermans en Jorrick Van der Heyden. "Lokaal beheer zal een sterkere politieke verantwoording eisen. Burger en bestuur staan hier dichter bij elkaar."