Kerkbijdrage

KERKBIJDRAGE STIJGT MET VIERDUIZEND PROCENT IN TIEN JAAR

Jong VLD Mechelen vraag scheiding Kerk en staat door te voeren

In 2010 berichtte Jong VLD Mechelen dat de Mechelse kerkfabrieken in 2007 een half miljoen euro aan de stadskas hadden gekost. Sindsdien nam dat bedrag spectaculair toe. Mechelen betaalde in 2011 896 081 euro aan haar kerkfabrieken. Dat is een stijging van 94% t.o.v. 2007 en een van 3825% t.o.v. 2001. De exploitatiekosten van de kerkfabrieken stegen sinds 2001 met 2776%. De jongeren stellen voor de parochies verantwoordelijkheid te laten nemen voor de eigen kosten en de Kerkfabrieken dan ook te ontmantelen. Ze juichen enkele voostellen toe die Bisschop Bonny deed.


Voorgeschiedenis


Tijdens de Franse Revolutie werden de Kerken in Belgiƫ door de Franse staat genationaliseerd. In 1801 kwamen Napoleon en Paus Pius VII enkele compensaties overeen voor deze nationalisatie. Die overeenkomst zou aflopen in 1905. Het keizerlijke decreet dat de compensaties omzette, bestaat evenwel nog steeds in de vorm van Vlaamse regelgeving. Dit verplicht onze Vlaamse gemeentes de tekorten op de begroting van de kerkfabrieken aan te vullen en bij te dragen tot grove herstellingen van de kerkgebouwen. Voor Jong VLD is er genoeg gecompenseerd en wordt het tijd deze verplichting op te heffen en de kerkfabrieken te ontmantelen.


Waarom hervormen?


"Parochies doen nuttig werk. Dat betwisten we niet. Wanneer de middelen van de gemeente beperkt zijn, moeten we keuzes durven maken. Als jongeren kiezen we voor de toekomst en stellen we vast dat de vervaldatum van de huidige al lang verstreken is", meent Jorrick Van der Heyden, woordvoerder van Jong VLD Mechelen. "We vragen dat Vlaanderen een einde stelt aan de verplichte gemeentelijke bijdrage. Geef het geld dan meteen ook terug aan de Mechelaar via een belastingverlaging. Zo krijgt hij de kans zelf te beslissen waar hij zijn geld aan geeft."


Waarom is stijging kosten, geen reden om die kosten door te schuiven naar stadskas?


"De parochies verklaarden de stijging door gestegen energieprijzen en renovatiewerken. Parochies moeten besparen als hun kosten stijgen en niet langer de kans krijgen deze via kerkfabrieken door te schuiven. De rest van de samenleving heeft dat ook gedaan toen de energieprijzen stegen. Ook het onderhoud en de renovatie van vastgoed moeten andere Mechelaars zelf financieren. We zien niet in waarom de parochies die kosten en kostenstijgingen niet zelf kunnen leren dragen", meent Jitte Akkermans, voorzitter van Jong VLD Mechelen.


Mogelijkheden tot zelffinanciering werking


"Dat sommige parochies bij een aangepaste financiering zichzelf zullen moeten herorganiseren, staat buiten kijf. Iedereen moet zich aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. Dat is niet anders voor parochies. Enkele parochies hebben grote reserves in hun patrimonium en kunnen daar op teren. Andere zouden, zoals Bisschop Johan Bonny eerder voorstelde, door middel van fusies of sponsoring voldoende werkingsmiddelen kunnen bekomen", vertelt Jorrick Van der Heyden. "Zolang gemeentes verplicht zijn de gaten in de begroting van de kerkfabrieken te vullen, zal geen enkele parochie zich genoodzaakt zien zichzelf te herorganiseren."


Ontmantel Kerkfabrieken - Voltooi scheiding Kerk en staat


"Wanneer de middelen van een parochie niet volstaan, mag een herbestemming geen taboe zijn. De metamorfose van de Minderbroederskerk tot het kerkhotel Martin's Patershof toont aan dat het patrimonium beter af kan zijn na een herbestemming. De overdracht via een erfpacht bracht oude en nieuwe gebruikers daar samen", gaat Jitte Akkermans verder. "Om tot een rationele bestemming over te gaan, moet de eigendom van de kerkgebouwen dan ook in private handen komen. De parochies moeten dan overgangsmaatregelen krijgen, zoals een voorkooprecht."


Conclusie


Jong VLD Mechelen vraagt aan de Vlaamse meerderheid een decreet goed te keuren dat de verplichte gemeentelijke kerkbijdrage afschaft, overgangsmaatregelen bevat en onze kerken een tweede leven gunt wanneer de huidige gebruikers de kosten niet langer kunnen dragen. Met dit voorstel zal men kerkgebouwen niet langer met belastinggeld laten leegstaan. De Mechelse kerken zullen dan een lust in plaats van een last worden voor onze stad.

 

 

LEES MEER OVER DE KERKBIJDRAGE

KERKBIJDRAGE

 

Mechelse Kerkbijdrage stijgt opnieuw met 60%. Liberale Jongeren Mechelen pleiten voor ontmanteling Kerkfabrieken.

KERKBIJDRAGE

 

Kerkbijdrage daalt met 23% Liberale Jongeren Mechelen stellen externe audit voor om de resterende bijdrage verder te reduceren.

 

KERKBIJDRAGE

 

Jong VLD Mechelen biedt Schroons telraam en leesbril aan. Ze reageren daarmee op zijn resem excuses voor het status-quo.