Kerkbijdrage

JONG VLD BIEDT SCHROONS TELRAAM EN LEESBRIL AAN

Reactie op resem excuses voor status quo

Dit weekend reageerde de toekomstige schepen van financiën op het voorstel van Jong VLD Mechelen om de bijdrage aan de kerkfabrieken af te schaffen. Een hele resem excuses om voor het status quo te kiezen volgde elkaar op.De jonge liberalen bieden hem daarom een telraam en leesbril aan. De toekomstige schepen van financiën blijkt immers eenvoudige wiskundige regels niet te vatten en het voorstel van Jong VLD Mechelen niet goed te kunnen lezen.


Wij stellen voor de verplichte kerkbijdrage op Vlaams niveau af te schaffen en het vrijgekomen bedrag terug te geven aan de Mechelaar in de vorm van een lastenverlaging. Zo bepaalt de burger zelf aan wat hij zijn geld uitgeeft. De toekomstige schepen stelt dat voor zo'n lastenverlaging geen ruimte is. Hij snapt dus niet dat hij exact hetzelfde bedrag wenst uit te geven in de vorm van een kerkbijdrage. Daarom bieden we hem een telraam aan. Dat zal hem nog van pas komen als schepen van financiën.


Verder tracht men de Mechelaar schrik aan te jagen. Men koppelt verkeerdelijk het onderhoud van de kerken aan het publieke bezit. Een eenvoudige blik in het Patershofhotel toont dat ons patrimonium gerust beter af kan zijn in private handen. Het hotel trekt nu meer toeristen dan de verkommerde kerk voordien deed. Hetzelfde zal gelden voor kerken die een nieuw leven krijgen als concertzaal, tentoonstellingsruimte, congrescentrum, winkelmarkt of restaurant. Denk maar aan de prachtig gerenoveerde stadsfeestzaal in Antwerpen. In het buitenland onderhoudt men bepaalde toeristische kerken d.m.v. een bijdrage van de toeristen. In het Patershof werd in één klap 13 miljoen euro geïnvesteerd. Zo'n goede zorg kan de stad nooit bieden.


Een laatste eigenaardigheid is dat hij stelt dat de discussie op Vlaams niveau moet gevoerd worden. Dat is exact wat Jong VLD Mechelen deed. We vragen een herziening van de Vlaamse regelgeving. We kunnen enkel aanbevelen de leesbril op te zetten en eens te surfen naar de website van Jong VLD Mechelen, of een krant ter hand te nemen. Onze cijfers verschenen overigens in heel Vlaanderen dankzij een artikel in De Morgen.


Jong VLD Mechelen ijvert ervoor de Mechelse kerken een nieuw leven te gunnen. We betreuren dat sommigen met een resem excuses voor het status quo komen aanzetten, excuses die kant nog wal raken. De argumenten doorstaan noch de regels van de wiskunde, noch een lezing van ons persbericht. We zijn verheugd met de positieve inhoudelijke bijdrage die bisschop Johan Bonny en minister van binnenlandse zaken Geert Bourgeois eerder deden in dit debat. Men zou daar een voorbeeld aan kunnen nemen.

 

 

LEES MEER OVER DE KERKBIJDRAGE

KERKBIJDRAGE

 

Mechelse Kerkbijdrage stijgt opnieuw met 60%. Liberale Jongeren Mechelen pleiten voor ontmanteling Kerkfabrieken.

KERKBIJDRAGE

 

Kerkbijdrage daalt met 23% Liberale Jongeren Mechelen stellen externe audit voor om de resterende bijdrage verder te reduceren.

 

KERKBIJDRAGE

 

De Kerkbijdrage steeg met vierduizend procent. Jong VLD Mechelen vraagt scheiding Kerk en staat door te voeren.