Kerkbijdrage

MECHELSE KERKBIJDRAGE DAALT MET 23%

Liberalen stellen externe audit voor

De Mechelse kerkbijdrage, bestaande uit een gewone dienst en investeringen, daalde in 2012 met 23%. De gewone dienst, die het tekort op de werking omvat, zakte zelfs voor het tweede jaar op rij met 100 000 euro. Als die trend nog drie jaar wordt volgehouden, moet de belastingsbetaler niet langer een tekort op de werking bijpassen. De Liberale Jongeren Mechelen stellen daartoe een externe audit voor. Om de belastingsbetaler eveneens te bevrijden van de investeringskosten, moeten de kerkfabrieken ontmanteld worden zodat de kerkgebouwen en pastorie en aldus ook hun herstelkosten geprivatiseerd worden.


"In 2010 brachten we de spectaculaire stijging in de gewone dienst voor het eerst in de pers. Sindsdien zakte het tekort op de werking jaarlijks met 100 000 euro. Als die trend zich nog drie jaar verder zet, moet de belastingsbetaler hiervoor niet meer bijspringen. Wij zouden de kerkfabrieken graag helpen dat tekort helemaal weg te werken met een externe audit", licht Jitte Akkermans, voorzitter van de Liberale Jongeren Mechelen toe.


"In Mechelen steeg de totale kerkbijdrage tussen 2006 en 2011 met 75%. In diezelfde periode zien we daarentegen dat een gemeente zoals Vilvoorde die bijdrage met 42% liet afnemen. Wij willen nagaan of er ook in Mechelen nog kansen zijn voor de kerkfabrieken om hun verliezen te beperken", gaat Jari Vanroy, ondervoorzitter van de Liberale Jongeren verder. "Als de audit structureel meer kost dan opbrengt, moeten we deze evenwel niet herhalen. Het is immers enkel de bedoeling belastinggeld te besparen, niet katholieken te pesten."

“Een audit biedt evenwel geen structurele oplossing. maar vormt slechts een middel om de kosten voor de belastingbetaler te verminderen. In een vrije samenleving zijn gebouwen voor de eredienst en woningen van bedienaren van de eredienst geen staatszaak”, besluit Jitte Akkermans. “De tijd is rijp om de scheiding van Kerk en Staat te voltooien en de kerkfabrieken te ontmantelen. Bij een ontmanteling moet de belastingsbetaler niet langer opdraaien voor de tekorten van andermans eredienst en kan de Kerk haar zaken zelf runnen, zonder dat de stad en Vlaamse overheid hierbij voor schoonmoeder spelen.”

 

 

LEES MEER OVER DE KERKBIJDRAGE

KERKBIJDRAGE

 

Mechelse Kerkbijdrage stijgt opnieuw met 60%. Liberale Jongeren Mechelen pleiten voor ontmanteling Kerkfabrieken.

KERKBIJDRAGE

 

Jong VLD Mechelen biedt Schroons telraam en leesbril aan. Ze reageren daarmee op zijn resem excuses voor het status-quo.


KERKBIJDRAGE

 

De Kerkbijdrage steeg met vierduizend procent. Jong VLD Mechelen vraagt scheiding Kerk en staat door te voeren.