Lamot

LAMOT KOST NOG STEEDS 800 000 EURO

Liberale Jongeren vragen verkoop

Lamot is naakte eigendom van de stad Mechelen en wordt beheerd door de vzw Brouwgebouw Lamot. Jaarlijks betaalt de stad nog een 800 000 euro aan deze vzw. Nochtans lijkt het exploiteren van congrescentra geen kerntaak van de overheid. De Liberale Jongeren Mechelen stellen dan ook de verkoop voor. Zo zijn het private investeerders die het risico dragen en niet de belastingsbetalers. Met de opbrengsten van de verkoop wensen de Jongeren de schulden af te bouwen.


In 2005 opende Lamot de deuren. Het bleek al gauw om een onbetaalbaar prestigeproject te gaan. De kosten voor de bouw vielen dubbel zo hoog uit als begroot. In 2009 waren ook de werkingskosten niet langer draagbaar. De stad Mechelen herstructureerde, dankte een werknemer af en bracht de lonen met gemiddeld 15% omlaag.


"Jaarlijks vloeit er nog steeds een 800 000 euro van de stadskassen naar de vzw. Volgens de begroting van Lamot voor 2013 is bijna 700 000 euro daarvan voor het vruchtgebruik van het gebouw. Verder gaat er nog eens 100 000 euro naar de huur van het erfgoedcentrum. Tot slot zijn er nog enkele kleinere toelagen van alles samen een 40 000 euro per jaar", vat Jitte Akkermans, voorzitter van de Liberale Jongeren Mechelen de situatie samen. "Daarmee zijn de subsidies en verhuur aan de eigen stad goed voor wel een derde van de inkomsten van de vzw."


"Politici beslissen beter niet over de bestemming van gebouwen, personeelsbeleid, management en de opportuniteit van investeringen en onderhoud. Die politici beslissen immers voor rekening van anderen, wat verspilzieke prestigeprojecten in de hand werkt. Nu moet de belastingsbetaler opdraaien voor de kosten van de wilde plannen van politici", vertelt Jari Vanroy, ondervoorzitter van de Liberale Jongeren. "Als het congrescentrum niet rendabel is met gebruikersbijdragen, mogen we private alternatieven niet met belastingsgeld gaan beconcurreren. Dat is verspilling en kost de Mechelaar behoorlijk wat geld."


"Wij stellen voor de hele constructie rond Lamot te ontmantelen en het gebouw te verkopen. Daarbij mag de stad geen enkele voorwaarde opleggen aan de koper. Ook een investeerder die bijvoorbeeld wil herbestemmen moet kunnen meebieden", stelt Jitte Akkermans voor. "Als jongeren stellen we voor de opbrengst van de verkoop aan te wenden in schuldafbouw. De extra beleidsruimte kan dan gaan naar een verlaging van de belastingen. Zo kan de Mechelaar opnieuw zelf bepalen wat die met zijn eigen geld wil doen."


"Congrescentra runnen is geen kerntaak van de overheid," besluiten Jari en Jitte. "Wie wenst te ondernemen, moet dat met eigen geld doen en niet met belastingsgeld."