Nieuwe maan

GEEN PROPAGANDA MET STADSKASSEN

Informatie via vrije pers, propaganda via partijgeld

Het stadsbestuur publiceert elke twee maand het magazine 'Nieuwe Maan'. Voor de Liberale Jongeren Mechelen kan het niet zijn dat de meerderheidspartijen hun eigen beleid aanprijzen met belastinggeld. Zelfs de meerderheid moet daarvoor beroep doen op hun partijkassen i.p.v. op de stadskassen. Het staat de fans echter vrij het magazine onder eigen naam en met eigen middelen te publiceren.


In 2011 werd het stadsmagazine 'Onder den Toren' vervangen door 'Nieuwe Maan'. Dit blad werd opgefleurd met korte interviews van enthousiaste Mechelaars en quotes van de schepenen, die het beleid de hemel in prijzen en de schepenen in the picture plaatsen. Dit creëerde een eenzijdig beeld van euforie over het huidige beleid. De toenmalige oppositiepartij CD&V vond dat deze aanpak te ver ging en deed de Nieuwe Maan af als propaganda.


"In een democratische samenleving wordt de informatieverspreiding over weldaden maar ook blunders van een bestuursploeg gedaan via de vrije pers. Elke krant die garant wil staan voor een correcte beeldvorming laat dan beide partijen aan het woord. Klanten en reclamemakers bepalen dan of ze de krant wensen te financieren. Daarnaast kunnen de partijen zichzelf ook een communicatiekanaal met de burger verschaffen via propagandabladen en nieuwsbrieven, gefinancierd met hun eigen partijkassen", zegt Jitte Akkermans, voorzitter van de Liberale Jongeren Mechelen.


"Als men daarentegen propagandabladen gaat financieren met belastinggeld, worden alle burgers verplicht mee te betalen, ook deze die de oppositie steunen. Dat geeft de meerderheidspartijen, die de inhoud van het blad controleren, een oneerlijk voordeel t.o.v. de oppositie. Dit staat haaks op het principe dat de overheid aan alle burgers, dus ongeacht hun politieke voorkeur, een gelijke dienstverlening moet garanderen. Propaganda voor het beleid, verspreid en gefinancierd door de overheid, is een democratie onwaardig", stelt ondervoorzitter Jari Vanroy.


"We stellen voor het stadsmagazine af te schaffen omdat het verspreiden van informatie, zelfs over zaken als openingsuren, beter door private spelers kan gebeuren. Het verspreiden van informatie overlaten aan private spelers, bevordert de rationele omgang, zowel in de selectie van de informatie, de kosten van de verspreiding als de manier waarop die informatie wordt verspreid of opzoekbaar is. De informatieverstrekking over bijvoorbeeld wijzigingen in het beleid of openbare werken gebeurt nu al via private spelers zoals kranten. Ook initiatieven zoals de Streekkrant of zoekmachines als Google zijn media waarlangs de burger zich kan informeren", stellen Jitte en Jari voor. "De Liberale Jongeren Mechelen wensen de media principieel vrij te houden en zien hier geen plaats voor overheidsspelers zoals openbare omroepen of stadsmagazines."


"Wie meent dat hij voldoende geïnteresseerden kan vinden, kan zo'n magazine zelf uitbrengen en vervolgens financieren met de bijdragen van de abonnees. Maar als een andere burger zijn geld liever aan iets anders uitgeeft, waarom zouden we hem dan verplichten dit magazine af te nemen en voor de kostprijs op te draaien?", besluiten Jitte en Jari. "Laat burgers vrij kiezen of ze hun middelen willen uitgeven aan media en welk magazine, welke krant of welke newsfeed dan hun voorkeur geniet."LEES MEER OVER VRIJE SAMENLEVING

TAX LIBERATION


Tax Liberation Day valt in België op 6 augustus. Voor de Liberale Jongeren Mechelen mag dat wat vroeger.  Ze stellen daarom voor de 7 miljoen euro cultuurbeleid terug te geven aan de Mechelaar.

PRIVACY


De Liberalen delen 500 kaarsjes uit voor privacy. Ze willen daarmee aandacht vragen voor de gevaren van een controlesamenleving.FLYERVERGUNNING


Flyervergunning ongrondwettelijk volgens Raad van State. Dergelijke flyervergunning is eveneens ongewenst in vrije samenleving. De Liberale Jongeren Mechelen vragen dan ook de onmiddelijke afschaffing.