Onafhankelijkheid

JONG VLD GAAT EIGEN KOERS VAREN

Liberale Jongeren worden onafhankelijke vereniging

Door de onophoudelijke druk op de jongerenafdeling om haar communicatie ondergeschikt te maken aan de wensen van Open Vld Mechelen, ziet het bestuur zich verplicht om zich uit de nationale koepel terug te trekken. Om onze ideeën vrij te kunnen blijven communiceren, worden we een onafhankelijke vereniging. De Liberale Jongeren staan voor een kleine overheid, met lage belastingen, met respect voor de privacy van haar burgers, en zonder betutteling. We nodigen alle Mechelaars die dit onderschrijven uit om met ons mee te werken.


Nieuwe ideeën


Het laatste half jaar communiceerde Jong VLD Mechelen enkele frisse ideeën. Sinds april deed Jong VLD Mechelen voorstellen inzake het Mattheüseffect, de sociale woonwijken, het bestuursakkoord, de kerkfabrieken, de GAS-boetes en het zwemshortenverbod. De voorstellen kregen ruime persaandacht: er verschenen 15 krantenartikels en er kwam een reportage op RTV. Zelfs de nationale pers had aandacht voor wat de plaatselijke jongerenafdeling vertelde: op basis van ons persbericht over de bijdragen aan de kerkfabrieken verscheen er een artikel in De Morgen. Door de nationale koepel werden deze voorstellen duidelijk gesmaakt: twee persberichten werden meteen opgenomen als voorbeelden van lokale best practices. Bij Open VLD Mechelen reageerde men minder enthousiast. Elk nieuw voorstel werd afgedaan als oppositiepraat.


Zwijgen is goud


In mei verbood de burgemeester de jongeren de cijfers over de kerkfabrieken te communiceren. Hij dreigde de afdeling nationaal te laten schrappen en in de pers een karikatuur van de bestuursleden te maken. Om onze goede wil te tonen, met het oog op de nakende verkiezingen, hebben we dit persbericht toen niet verzonden en werd een verzoeningspoging opgestart. Desondanks vroeg Somers aan de nationale voorzitter om de jongerenafdeling te vervangen. Dit werd toen geweigerd. Na de verkiezingen hebben we dan toch de cijfers over de Kerkbijdrage gecommuniceerd.


Afdeling vervangen


Half december, ondanks verschillende bemiddelingspogingen, werd via een omweg een nieuwe poging ondernomen. Een aantal jongeren, familieleden van mandatarissen, politieke medewerkers, enz. werden verzameld om bij de nationale koepel te eisen dat alle statutaire beschermingsmechanismes tegen een vijandige overname worden opgeheven. Dit maakt het mogelijk om massaal lidkaarten aan te kopen en het huidige bestuur buitenspel te zetten. Om onze onafhankelijkheid te kunnen bewaren, zien we daarom geen andere mogelijkheid meer dan ons terug te trekken uit de nationale koepel.


Nieuwe start


De Liberale Jongeren willen blijven beleidsvoorstellen communiceren. We zien het als de morele plicht van de jongeren om het beleid steeds weer in vraag te stellen. De Liberale Jongeren zullen nu een nieuwe start maken, los van politieke beïnvloeding. We nodigen alle Mechelaars die een kleine overheid wensen, met lage belastingen, met respect voor de privacy van haar burgers, en zonder betutteling, uit om met ons mee te werken.