Privacy

LIBERALE JONGEREN DELEN 500 KAARSJES UIT VOOR PRIVACY

Infrastructuur van dictatuur beter arm dan rijk

De Liberale Jongeren Mechelen deelden 500 kaarsjes uit aan de studenten van Thomas More. Ze willen daarmee aandacht vragen voor de gevaren van een controlesamenleving. Het lijkt hen naïef om de infrastructuur van een dictatuur aan te leggen en dan een kaarsje te branden dat het goed afloopt. Ze leven liever met de risico's van een vrije samenleving dan met de gevaren van een controlesamenleving.


De Mechelse overheid plaatste al 116 camera's in Mechelen (bron). Die kwamen op politiewagens, politievesten en zelfs in lantaarnpalen. Ze werden tevens uitgerust met nummerplaatherkenning en gezichtsherkenning. En niet minder dan 94 stuks worden voor "toezicht" aangewend. In 2013 nomineerde de Mensenrechtenliga de stad Mechelen dan ook voor de Big Brother Awards. De ANPR-camera's toonden volgens hen een buitensporige drang naar controle. Controle van u en mij. Recent maakte de stad bekend nog eens 26 camera's te willen aankopen. Ook hier zouden de meeste camera's ingezet worden voor toezicht, ditmaal in parken en speelpleintjes, om "de nachtrust van de mensen te beschermen."


"Vandaag deelden we 500 kaarsjes en infoflyers uit aan de studenten van Thomas More. We wensen hen ervan bewust te maken dat de stad Mechelen een buitensporige drang naar controle heeft. Wie in Mechelen rondloopt wordt intussen al door 116 camera's in het oog gehouden! En dat worden er meer", vertelt Jitte Akkermans, voorzitter van de Liberale Jongeren Mechelen. "Wij leven liever met de risico's van een vrije samenleving dan met de gevaren van een controlesamenleving."


"Een systeem van permanent toezicht op de burger stelt de overheid in staat regels af te dwingen met geweld, ook als de burgers die regels niet langer zouden steunen. Een alziende almachtige overheid creëert een machtsonevenwicht dat de vrije samenleving bedreigt", stelt Jari Vanroy, ondervoorzitter van de Liberale Jongeren. "We kunnen dan wel de huidige burgemeester vertrouwen, maar zouden we aanvaarden dat politici van extreem links en rechts morgen diezelfde instrumenten zouden aanwenden om hun ideeën af te dwingen?"


"Wanneer men de camera's als louter positief voorstelt, vergeet men de keerzijde van de medaille. Als niemand aan de overheidsmacht kan ontsnappen, worden burgers erg kwetsbaar voor de goodwill van politici. Dat is pas riskant", gaat Jari verder. "Wie niet kan ontsnappen aan de overheid, kan ook niet aan de overheid ontsnappen wanneer de machthebbers hun macht misbruiken."


De Liberale Jongeren zijn de camera's liever arm dan rijk. Ze leven liever met de risico's van een vrije samenleving dan met de gevaren van een controlesamenleving. Ze vinden het naïef de infrastructuur van een dictatuur aan te leggen en dan een kaarsje te branden dat het goed komt.

 

 

LEES MEER OVER  VEILIGHEID

PRIVACY

 

De burgemeester blijkt de bezwaren tegen zijn camera’s niet te vatten. De Liberale Jongeren Mechelen schenken hem daarom een DVD van ‘Das Leben der Anderen’.

NACHTWINKELS


De bestaande belasting op nachtwinkels is een pestbelasting. De liberalen stellen voor de algemene repressie in te ruilen tegen competitie en remedies van algemeen recht.


GAS BOETES


In 2011 werden er 2.158 GAS-dossiers gestart en 1.646 GAS-boetes betaald. Dat zijn al meer dan dubbel zoveel dossiers als in 2007. Slachtofferloze overtredingen dienen niet langer bestraft te worden.