Privacy

FILM VOOR BURGEMEESTER: 'DAS LEBEN DER ANDEREN'

Liberale Jongeren lichten bezwaren tegen controle-samenleving toe

De Mechelse burgemeester verdedigde zijn camera's met nummerplaatherkenning door de gsm's als een grotere bedreiging voor de privacy te bestempelen (bron). Hieruit blijkt volgens de Liberale Jongeren dat hij de bezwaren tegen zijn camera's niet vat. De gsm's vormen immers geen netwerk dat erop gericht is informatie te verzamelen om zo regels met geweld af te dwingen. De Liberale Jongeren Mechelen schenken de burgemeester daarom een DVD van 'Das Leben der Anderen' en wensen hem veel kijkplezier.


In april werd de nummerplaatherkenning in Mechelen reeds genomineerd voor de Big Brother Awards van de Mensenrechtenliga omdat dit een buitensporige drang naar controle toont. Dat de burgemeester kritiek op de wildgroei aan camera's vervolgens afwimpelt met een dergelijke vergelijking, konden de Liberale Jongeren niet smaken.


"De gemaakte vergelijking houdt geen steek. We stellen namelijk bijzondere vereisten aan een overheid in vergelijking met private burgers. In tegenstelling tot private burgers, wendt een overheid een geweldsmonopolie aan om regels op te leggen", vertelt Jorrick Van der Heyden, woordvoerder van de Liberale Jongeren Mechelen.


"De 40 000 gsm-camera's waarover de burgemeester spreekt, verzamelen bovendien niet systematisch gegevens om deze te vergelijken en te analyseren. De gsm-gebruikers hebben geen geweldsmonopolie waarvoor ze die informatie willen gebruiken. Het is door deze verschillen dat wij zoveel schrik hebben van de camera's van de overheid en zo weinig van de onze. Wij willen geen alwetende machthebbers", gaat Jitte Akkermans, voorzitter van de Liberale Jongeren Mechelen, verder.


"Volgens Lord Acton corrumpeert macht en corrumpeert absolute macht absoluut. Aangezien informatie een bron van macht is, verzetten we ons dan ook tegen het preventief inzamelen van informatie over personen die niet van een misdrijf beschuldigd zijn", besluiten Jitte Akkermans en Jorrick Van der Heyden van de Liberale Jongeren Mechelen. "Als liberalen leven we liever met de risico's van de vrijheid dan met die van een controlesamenleving. We denken dat het een dom idee is de infrastructuur van een dictatuur aan te leggen en daarna een kaarsje te branden dat dit niet leidt tot misbruiken."LEES MEER OVER VEILIGHEID

PRIVACY


De Liberalen delen 500 kaarsjes uit voor privacy. Ze willen daarmee aandacht vragen voor de gevaren van een controlesamenleving.

NACHTWINKELS


De bestaande belasting op nachtwinkels is een pestbelasting. De liberalen stellen voor de algemene repressie in te ruilen tegen competitie en remedies van algemeen recht.

GAS BOETES


In 2011 werden er 2.158 GAS-dossiers gestart en 1.646 GAS-boetes betaald. Dat zijn al meer dan dubbel zoveel dossiers als in 2007. Slachtofferloze overtredingen dienen niet langer bestraft te worden.