Sociaal wonen

JITTE AKKERMANS NIEUWE VOORZITTER JONG VLD MECHELEN

Pleit voor einde aan sociale segregatie

Jitte Akkermans werd verkozen tot nieuwe voorzitter van Jong VLD Mechelen. Hij wil verder werken aan een sterke inhoudelijke lijn en regelmatig met beleidsvoorstellen komen. Zo wil hij het bouwen van sociale woonwijken herbekijken. Sociale woonwijken splitsen de samenleving op en bemoeilijken de maatschappelijke integratie. Volgens de jonge liberalen organiseerde de overheid zo ongewild een vorm van sociale segregatie. Jong VLD stelt voor om woningen in de sociale woonwijken te verkopen zodra ze vrij komen. Zo wordt de sociale mix vanzelf weer versterkt.

 

CV Jitte Akkermans


Jitte Akkermans studeert rechten aan de UA. Hij is tevens bestuurslid bij het LVSV Brussel, Jong VLD Nationaal en Open VLD Mechelen. Van 2007 tot 2009 was hij politiek secretaris van zijn Mechelse afdeling. Sinds 2010 is hij er ondervoorzitter. Vanuit die functies bepaalde hij mee de politieke lijn van de vereniging.


Probleem: hinderpaal maatschappelijke integratie


"Door sociale woningen te concentreren in aparte wijken, wordt het sociale weefsel van onze samenleving in twee gespleten. Deze opdeling werkt stigmatiserend en verlaagt de kansen op maatschappelijke integratie. Men kan niet verwachten dat men integreert in een samenleving waaruit men wordt gebannen", vertelt de kersverse voorzitter van Jong VLD Mechelen.

 

Oplossing: verkoop vrije eenheden


"We stellen voor geen sociale woonwijken meer te bouwen. In de bestaande sociale woonwijken kunnen we de sociale mix versterken door wooneenheden te verkopen. Dat kan zodra de huidige bewoners uit het pand trekken of overlijden", gaat Jitte verder. "Iemands woonadres en buurtvrienden zullen dan niet langer op school of op het werk vertellen of iemand gebruik maakt van een sociale woning."

 

Draagvlak in Mechelen


"Volgens het referendum van Positief Mechelen steunt 92% van de Mechelaars een voorstel om de sociale segregatie terug te dringen. Als jongeren hopen we dan ook dat de bouw van sociale woonwijken definitief tot het verleden behoort", besluit Jitte Akkermans.