Voetbal

LIBERALE JONGEREN HEBBEN DRIE KRITISCHE BEDENKINGEN BIJ BELASTING OP VOETBAL

De stad Mechelen plant een belasting van één euro per voetbalticket. Voor de Liberale Jongeren Mechelen is een verhaalbelasting de minst slechte belasting. Zo'n belasting verhaalt de kosten die de overheid doet voor het verlenen van een dienst op de afnemers van die dienst. Evenwel rijzen toch drie vragen bij dit voorstel:

(1) Waarom enkel voetbalmatchen?


Dit voorstel viseert de voetbalfans. Immers, ook activiteiten zoals Maanrock krijgen zowel financiële steun als ondersteuning van de Mechelse politie. 'De gebruiker betaalt' moet over de hele lijn worden doorgetrokken. Het lijkt ons eerlijker dat alle andere vrijetijdsactiviteiten eveneens gefinancierd worden met bijdragen van de gebruikers/organisatoren, zoals cultuur, bibliotheken, zwembaden,....

(2) Waarom een forfait per ticket?


Het lijkt ons eerlijker dat de organisator betaalt voor de politieassistentie die hij krijgt. De organisator kan dan de kosten doorrekenen aan de eindgebruiker en zelf extra inspanningen doen om de veiligheidsrisico's te beperken. Wie naar een minder risicovolle match gaat, zal in ons voorstel minder betalen omdat zo'n match ook minder kosten creëert.

(3) Wat gaat deze belasting kosten?


In 2012 schafte Mechelen drie belastingen af omdat ze meer kostten dan ze opbrachten. Men moet voorzichtig zijn om dezelfde fouten niet te herhalen.

Tot slot merken de Liberale Jongeren op dat enkel minder uitgeven een echte besparing is. Meer belastingen heffen is dat echter niet. De grote lijnen voor een liberale besparing zijn:
1° verminder schuldenlast (15 mio. euro/jaar in 2012) door gebouwen te verkopen aan privé (o.a. Nekkerhal, Lamot, Perron M, ...),
2° vervang maximaal één op drie ambtenaren die op pensioen gaan (loonkosten: 53 milj. euro/jaar in 2012) en
3° schrap subsidies.