Zwemshorten

JONG VLD VRAAGT ZWEMSHORTENVERBOD OP TE HEFFEN


Maandag opent de Nekkerpool zijn deuren. Net zoals in het zwembad aan de Geerdegemvaart, zal er een verbod op zwemshorts gelden. Jong VLD Mechelen vraagt het verbod op zwemshorts in beide zwembaden op te heffen. Ze menen dat het verbod discriminerend is. Voor een openbaar zwembad is dat onaanvaardbaar. Als commerciële zwembaden zonder zwemshortverbod hygiënisch zijn, moet dat voor openbare zwembaden ook mogelijk zijn. De jongeren stellen voor te zoeken naar een alternatief.


"In het stedelijke zwembad is er sinds maart 2008 een verbod op zwemshorts. Deze regel wordt door jongeren ervaren als een pestmaatregel. De jeugdraad vroeg in 2009 unaniem het verbod op te heffen", legt Jitte Akkermans, voorzitter van Jong VLD Mechelen, uit. "Daarom hebben wij gezocht naar een alternatief. We vragen alle politici om mee te denken."


"Sinds de jaren '90 is de zwemshort gemeengoed. Voor 2008 waren er geen problemen. 20 jaar lang werd de shortniet ervaren als een bedreiging voor de volksgezondheid. Ook het zwembad eens extra afsluiten om de filters proper te maken, werd niet gezien als een onoverkomelijke last. Voor de meeste commerciële zwembaden is de zwemshort nog steeds geen onoverkomelijk hygiëneprobleem", gaat Jitte verder.


"In studies over multiculturaliteit lezen we dat het verbod op zwemshorts oorspronkelijk werd verdedigd als een efficiënte maatregel om allochtone mannen uit een zwembad te weren. Pas later werd hygiëne als argument naar voren geschoven", vertelt Jorrick Van der Heyden, woordvoerder van Jong VLD Mechelen. "Er moet een gelijke toegang tot de overheidsdiensten worden gewaarborgd. Ook onrechtstreekse discriminatie mogen we niet tolereren. Wanneer een voorwaarde een buitengewone last op een groep legt en niet noodzakelijk is, is die discriminatoir. Voor mannen en zeker jongeren is dit verbod een onaangename toegangsvoorwaarde. Als er een alternatief bestaat dat helpt het doel met een vergelijkbare doeltreffendheid te behalen, moeten we daarvoor kiezen."


"De regel kan vervangen worden door efficiëntere en minder discriminerende verplichtingen, zoals een voorafgaandelijke douchesessie. Daarmee wordt de hygiëne op gelijke wijze gewaarborgd", gaat Jorrick verder. "Een andere mogelijkheid is om het verbod te beperken tot zwemshorts met broekzakken. Dit verhindert dat er zand van het strand meekomt in de zakken en in de filters terechtkomt. Men kan zelfs shorts met zakken bestaande uit een netje toelaten. Verder kan men inspiratie opdoen bij de commerciële zwembaden die geen verbod kennen."


"Een openbaar zwembad mag geen discriminerende toegangsvoorwaarde hanteren. Het verbod op zwemshorts is op zijn minst verdacht", besluit Jitte. "Wij bieden een alternatief. We nodigen andere politici uit om mee te denken."

LEES MEER OVER GELIJKHEID VOOR DE WET

BEGRAAFPLAATSEN


In Mechelen zijn er tienduizend moslims maar zijn er nul begraafplaatsen geschikt voor hen. We stellen drie locaties voor.

BEGRAAFPLAATSEN


Eén jaar later: Nog steeds zijn er slechts nul begraafplaatsen geschikt voor moslims.


KERKBIJDRAGE

 

De Kerkbijdrage steeg met vierduizend procent. Jong VLD Mechelen vraagt scheiding Kerk en staat door te voeren.